Stiri din Avrig

Sedință ordinară consiliul local Avrig, Septembrie 2019

D I S P O Z I Ţ I A  NR. 433 / 19.09.2019   privind convocarea Ședinței ordinare a Consiliului Local al orașului Avrig din data de 25 Septembrie  2019     Primarul orașului Avrig, Având în vedere prevederile art.133 alin.(1), art.134 alin(1) lit.a, alin.(2), alin.(3) lit.a și alin.(5),  art.196 alin.(1) lit.b, din Ordonanţa […]

ANUNȚ – Închiriere imobil teren fâneață

ANUNȚ   Închiriere imobil teren fâneață, proprietate privată a orașului Avrig, în suprafață de 159 mp, înscris în CF 101311, situat în orașul Avrig, str. Bisericii. Informaţii generale privind autoritatea contractantă: denumirea, codul de identificare fiscală, adresa, datele de contact, persoana de contact; Primăria oraului Avrig, CUI 4241087, orașul Avrig, str. Gh. Lazar, nr.10, cod […]

Anunt dezbatere publica – proiect de hotarare pentru stabilire fluidizare trafic rutier

A N U N Ț   In conformitate cu dispozițiile art.7 din Legea nr.52/2003 privind transparența decizională in administrația publică, republicată și ale Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului Local al orașului Avrig, Primăria orașului Avrig, supune dezbaterii publice următorul proiect de act normativ: Proiect de hotărâre pentru completarea Hotărârii Consiliului Local  Avrig nr.120/31.07.2017 […]

Citeste toate stirile

MARIME FONT
CONTRAST