Stiri din Avrig

Sedință ordinară consiliui local Avrig, iunie 2019

D I S P O Z I Ţ I A   nr. 331 / 2019 privind convocarea Consiliului Local al oraşului Avrig in şedinţă ordinară               Primarul oraşului Avrig, In temeiul art.39 alin.(1), art.45 alin.(1),  art.68 alin.(1) si art.115 alin.(1) lit.a), din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată cu modificările şi completările ulterioare; D […]

ANUNT COLECTIV PENTRU COMUNICARE PRIN PUBLICITATE

În temeiul prevederilor art. 47 alin. (5) lit. b) și ale prevederilor alin. (6)-(7) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, comunicăm că au fost emise acte administrative fiscale pentru următorii contribuabili:

BIBLIOGRAFIE Privind ocuparea postului vacant de sofer

BIBLIOGRAFIE privind ocuparea postului vacant de sofer din cadrul Serviciului Public de Administrare a Domeniului Public si Privat         Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduita a personalului contractual din autoritatile si institutiile publice; Legea nr. 319/2006 a Securitatii si Sanatatii in munca, cu modificarile si completarile ulterioare – Cap. IV- Obligatiile […]

Citeste toate stirile

MARIME FONT
CONTRAST